EAO CONGRESS VIENNA - Oktobar 2018. godine

Naši lekari učestvovali su na kongresu Evropske asocijacije za oseointegraciju koja je održana u Beču u oktobru 2018. godine. Uspešno su predstavili rezultate svog istraživanja u formi poster prezentacije.

Odbrana doktorske disertacije - jun 2018. godine

Dr Miroslav je uspešno odbranio svoju doktorsku disertaciju na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu čime je stekao titulu doktora medicinskih nauka - stomatologija

Sastanak doktoranada u Gottingenu (Nemačka) - Oktobar 2017. godine

Dr Miroslav je izneo rezultate svog istraživanja na skupu doktoranada iz nekoliko evropskih zemalja u Gottingenu (Nemačka)

EAO CONGRESS PARIS - Septembar 2016. godine

Dr Svetlana i Dr Miroslav učestvovali su na kongresu Evropske asocijacije za oseintegraciju u Parizu u septembru 2016. godine i proširili svoja znanja iz oblasti oralne implantologije. Pored toga, predstavili su svoje rezultate svog istraživanja u formi poster prezentacije.

 

 

Copyright © 2018 .

Radno vreme:

Ponedeljak - Petak             11h - 19h

Subota                                  09h - 14h

PIB: 110851254                Matični broj: 65037084