Konzervativna stomatologija

Stomatološki pregled

Kompozitna (bela) plomba – jednopovršinska

Kompozitna (bela) plomba – dvopovršinska

Kompozitna (bela) plomba – tropovršinska

Devitalizacija (vađenje živca) - jednokan. zub

Definitivno punjenje - jednokan. zub

Devitalizacija (vađenje živca) - višekan. zub

Definitivno kanalno punjenje - višekan. zub

Revizija kanalnog punjenja - jednokan. zub

Revizija kanalnog punjenja - višekan. zub

Interseansno kanalno punjenje

Primena MTA u endodoncije

Izbeljivanje zuba (kućna tehnka) – po vilici

Izbeljivanje zuba (u ordinaciji) – po vilici

Izbeljivanje avitalnog zuba

Uklanjanje mekih naslaga (poliranje)

Uklanjanje zubnog kamenca

Uklanjanje zubnog kamenca sa peskiranjem

Obrada parodontalnog  džepa

Ukazivanje prve pomoći kod dentalgije

2.500,00

2.500,00

3.000,00

3.600,00

1.800,00

1.800,00

3.600,00

3.600,00

3.000,00

6.000,00

1.200,00

1.500,00

9.600,00

12.000,00

6.000,00

1.200,00

2.500,00

3.600,00

1,500.00

1.200,00

Stomatološka protetika

Metalo-keramička krunica (tip 1)

Metalo-keramička krunica (tip 2)

Bezmetalna krunica (litijium disilikatna)

Bezmetalna krunica (cirkonijumska)

Keramička faseta

Kompozitna faseta

Privremena krunica (ordinacijska)

Privremena krunica (laboratorijska)

Livena nadogradnja

Nadogradnja kompozitnim kočićem

Uklanjanje krunica (po krunici)

Cementiranje starih krunica (po krunici)

Totalna proteza

Totalna proteza sa metalnom bazom

Parcijalna akrilatna proteza

Parcijalna skeletirana proteza (PSP)

PSP sa atečmenima

Ugradnja atečmena (po kom.)

Izrada frez mesta

Izrada intraradikularnih atečmena (kom.)

Teleskop krunica

Reparatura proteze (u ordinaciji)

Reparatura proteze (u laboratoriji)

Direktno podlaganje proteze

Indirektno podlaganje proteze

Meko podlaganje proteze

Bruksofolija

14.500,00

12.000,00

26.500,00

24.000,00

26.500,00

12.000,00

1.000,00

2.500,00

6.000,00

6.000,00

600,00

600,00

32.000,00

42.000,00

32.000,00

42.000,00

48.000,00

3.600,00

2.500,00

12.000,00

16.000,00 +Au

2.500,00

6.000,00

3.600,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

Oralna i parodontalna hirurgija

Rutinsko vađenje zuba

Rutinsko vađenje umnjaka

Komplikovano vađenje zuba

Hirurško vađenje zuba

Konzervativno zbrinjavanje OAK

Intraoralna incizija i drenaža abscesa

Apikotomija (resekcija) jednokorenog zuba

Apikotomija gornjih dvokorenih zuba

Hemisekcija zuba

Frenektomija

Uklanjanje hipertrofične mukoze

Lečenje alveolitisa (po seansi)

Koronarno/apikalno pomeren režanj

Modifik. Widman režanj operacija (po zubu)

Ugradnja vešt. kosti i membrane (po zubu)

Hirurško produženje kliničke krune (po zubu)

Prezervacija alveole

Nivelacija alveol. grebena (po kvadrantu)

Ugradnja veštačke kosti (0.5 gr)

Ugradnja membrane (25x25mm)

Ugradnja membrane (30x40mm)

2.500,00

3.600,00

4.800,00

12.000,00

3.600,00

2.000,00

12.000,00

14.500,00

5.000,00

6.000,00

6.000,00

600,00

24.000,00

6.000,00

1.200,00

6.000,00

12.000,00

10.000,00

12.000,00

18.000,00

28.000,00

Implantologija

Ugradnja implanta (tip 1)

Ugradnja implanta (tip 2)

Ugradnja implanta (tip 3)

Ugradnja implanta (tip 4)

Otvaranje impl. (ako nije ugrađen kod nas)

Suprastruktura (titanska)

Suprastruktura (bezmetalna)

Metalo-keramička krunica na implantu (tip 1)

Metalo-keramička krunica na implantu (tip 2)

Bezmetalna krunica na implantu

Proteza na implantima (tip 1)

Proteza na implantima (tip 2)

48.000,00

66.000,00

76.800,00

82.800,00

6.000,00

14.500,00

24.000,00

17.000,00

14.500,00

28,000.00

60.000,00

110.000,00

Dečja stomatologija

Kompozitna (bela) plomba

GJC (bela plomba)

Uklanjanje mekih naslaga i instrukcije za OH

Zalivanje fisura

Vitalna amputacija

Fluorizacija zuba

Vađenje mlečnog zuba

Štitnik za zube

2.000,00

1.800,00

1.200,00

1.800,00

2.400,00

3.000,00

1.200,00

6.000,00

*Cene su izražene u dinarima (RSD)

 

Copyright © 2018 .

Radno vreme:

Ponedeljak - Petak             11h - 19h

Subota                                  09h - 14h

PIB: 110851254                Matični broj: 65037084